Yksilötyönohjaus

Ryhmätyönohjaus

Työyhteisötyönohjaus

 • oman työkyvyn säilyttämisessä
 • työssä askarruttavien asioiden purkamisessa
 • työn haastavissa tilanteissa
 • työtaakasta ja arkirutiineista selviämisessä
 • oman osaamisen kehittämisessä

Yksilöohjaus toteutetaan ohjattavan ja ohjaajan kahdenkeskisinä tapaamisina, joiden kesto on 60 min. kerrallaan.


 • ryhmän dynamiikka ei toimi
 • ryhmä kohtaa työssään haastavia tilanteita
 • erilaisuus tuo haasteita ryhmän toimintaan
 • kiire ja työ aiheuttaa stressiä
 • motivaatio on kateissa
 • esiintyy muutosvastarintaa

Ryhmätyönohjaus ryhmä voidaan koota saman työyhteisön sisältä, tai ryhmä voi olla myös eri työyhteisöistä koottu, samaa tai eri ammattialaa edustava.

Tapaamisten kesto on 90 min / tapaamiskerta. Ryhmän koko voi olla 3-8 hengen välillä.


 • halutaan lisätä vuorovaikutusta ja parantaa yhteistyötä
 • selkeyttää ryhmän perustehtävää
 • työyhteisön kohtaamissa muutostilanteissa
 • kun tarvitaan kykyä innovoida ja löytää uusia näkökulmia

Työyhteisön työnohjaus ryhmä koostuu saman työyhteisön jäsenistä, ja ryhmän esimies on mukana tapaamisissa.

Tapaamisten kesto on 90 min / tapaamiskerta.