Työajanseuranta

Työajanseuranta voi olla prosessi, jossa

  • palkanlaskentaan tulee kasa eri tavoin täytettyjä tuntilistoja
  • tiedot tulevat viiveellä, hyväksyntä vie aikaa ja epäselvyyksiä joutuu selvittelemään
  • tunteja ei pysty kohdistamaan asiakkaille tai projekteille
  • luotettavan tiedon saanti työajoista jälkilaskentaa varten on vaikeaa

On olemassa helpompikin tapa hoitaa työajanseuranta. Se on Kellokortti.fi, jossa

  • tuntikirjaukset voidaan tehdä ajasta ja paikasta riippumatta, mobiilisti, matkapuhelimella, selaimella tai leimauslaitteella, ilman käsin kirjauksia
  • tunnit siirtyvät työn suorituspaikalta suoraan palkanlaskentaan
  • liukumasaldot ovat ajan tasalla  
  • tiedot kohdistuvat suoraan asiakkaalle, projekteille ja raporteille, sekä hyödynnettäväksi jälkilaskennassa. 

Lue lisää Kellokortti.fi