Työelämän haasteet

Tuntuuko siltä, että ote ennen niin mielenkiintoisesta työstä on herpaantunut? 

 • perustehtävä on kateissa, eikä työn imusta ole tietoakaan
 • kiire, stressi ja riittämättömyyden tunteet vaivaavat
 • innostus ja kyky innovoida ovat kateissa
 • jatkuva muutos vie motivaation

Toisaalta voit olla tyytyväinen työhösi, mutta haluat

 • syventää omaa ymmärrystä työstäsi
 • tukea ammatilliseen kasvuun
 • uusia näkökulmia työsi kehittämiseen

Ratkaisukeskeinen työnohjaus

Ratkaisukeskeinen työnohjaus antaa työkaluja oman työn hallintaan ja ammatilliseen kasvuun omia voimavaroja hyödyntäen. Sen avulla voidaan parantaa epävarmuuden ja muutoksen sietokykyä, vähentää sairaspoissaoloja ja rakentaa parempaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä organisaatioissa. Työnohjauksessa voidaan

 • löytää omat, tiimin ja organisaation vahvuudet
 • kirkastaa perustehtävä, strategia ja visio
 • rakentaa yhteinen näkemys organisaation päämääristä
 • saada uusia näkökulmia työhön ja yrityksen kehittämiseen
 • löytää ratkaisuja työyhteisöä ja työntekoa vaivaaviin ongelmiin
 • oppia työkaluja, jotka voidaan siirtää yrityksen arkityöhön

Ratkaisukeskeinen työnohjaus keskittyy ratkaisujen löytämiseen, ei ongelmien vatvomiseen.  Työnohjaus on mahdollisuus pysähtyä tarkastelemaan omaa työtä, luottamuksellisessa ilmapiirissä.

Lue lisää Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisön työnohjaus

Lue lisää Yrittäjän ja johdon työnohjaus

Lue lisää Etätyönohjaus