Koulutus ja kartoitus

Yritykselle sopivan ohjelmiston valinta on vain osa toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa. Prosessi tulee aloittaa

  • järjestelmällisellä kartoituksella, jossa käydään läpi yrityksen prosessit ja tarpeet.

Kartoitus varmistaa sen, että et hanki yritykseesi mitään ylimääräistä, vaan vain sen mitä todella yrityksessäsi tarvitsette. Tilaa veloitukseton alkukartoitus.

Kartoituksen, ohjelmiston valinnan ja tiedonsiirtojen jälkeen ei prosessi vieläkään ole ohi, tärkein vaihe on edessä.

  • ohjelmiston käyttökoulutus on vaihe, johon kannattaa panostaa.

Uuden ohjelmiston käyttöönotto aiheuttaa usein muutosvastarintaa, on kuormittavaa ja sekoittaa normaaliprosesseja. Henkilöstön koulutus ohjelmiston käyttöön ja tuki ensimmäisten viikkojen aikana on isossa roolissa, kun halutaan uusi ohjelmisto nopeasti tukemaan yrityksen prosesseja ja niiden kehittämistä.