Yrittäjän ja johdon työnohjaus

Yrittäjän ja johdon työnohjauksessa on kyse työnohjauksesta, jossa yrittäjä, esimies tai esimiestyöryhmä voi mm.

  • jäsentää omaa rooliaan yrittäjänä ja esimiehenä
  • saada tukea, palautetta ja uusia näkökulmia työyhteisön ongelmien ratkaisemiseen
  • löytää vastauksia muutosprosessien hallintaan ja työyhteisön ihmissuhdekysymyksiin
  • löytää keinoja oman jaksamisen, ajanhallintaan ja työn haltuunottoon
  • saada työkaluja yrityksen ja henkilöstön kehittämiseen

Johtaminen on työtä, ja työnohjaus on työkalu hyvän johtamisen kehittämiseen. Hyvällä johtamisella kehitetään työkulttuuri, jolla vahvistetaan yrityksen kilpailukykyä, turvataan henkilöstön jaksaminen ja työn sujuminen.

Yrittäjän ja johdon työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmätyönohjauksena. Ohjausten kesto on 60 - 90 min / tapaamiskerta.